Project Description

Een kennis van mijn ouders, hadden een prent, die ondanks dat ze hem goed opgeborgen hadden, veel schade geleden door zilvervisjes. Ze wilden hem graag laten restaureren, maar het kwam er nooit van. Ze kwamen toen bij ons, om te kijken of wij iets konden betekenen.
Dat konden wij zeker.

Ymke heeft de restauratie uitgevoerd. Omdat het delicaat papier was, moest ze wel erg voorzichtig zijn.

Na de restauratie, waren de kennissen zo blij met het resultaat, dat ze hem kort daarna hebben ingelijst en ik de kamer hebben opgehangen.